Παρασκευή, 25 Ιουλίου 2014

Ψήφισμα κατά του νομοσχεδίου για τα δάση

Ψήφισμα 111 επιστημονικών, περιβαλλοντικών & κοινωνικών οργανώσεων και εκατοντάδων πολιτών κατά του νομοσχεδίου «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση - Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών - Ρυθμίσεις Δασικής Νομοθεσίας». Το νομοσχέδιο έχει χαρακτηριστεί ως επιζήμιο για τα δάση, καθώς μετά τους αιγιαλούς η κυβέρνηση φαίνεται ότι επιδιώκει να άρει τους περιορισμούς της επιχειρηματικής εκμετάλλευσης και των δασών θέτοντας σε κίνδυνο τον φυσικό πλούτο της χώρας.

Το ψήφισμα:

«Στο Κράτος Δικαίου ο νόμος, εκτός από το τυπικό στοιχείο της ψήφισής του από τη Βουλή, οφείλει να διαθέτει και συγκεκριμένα ποιοτικά γνωρίσματα τα οποία του εξασφαλίζουν το κύρος γνησίου κανόνα δικαίου και την αποδοχή των πολιτών.

Σάββατο, 12 Ιουλίου 2014

Για την ανεξέλεγκτη βόσκηση στη Θρυπτή

Στην τελευταία ολομέλεια Πολιτιστικών Συλλόγων και Κινήσεων του Δήμου Ιεράπετρας και Σητείας, συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της ανεξέλεγκτης βόσκησης στην περιοχή του Ορεινού όγκου της Θρυπτής, αλλά και δυτικότερα στην ημιορεινή ζώνη της Ασαρης, της Λαγκάδας και μέχρι τον οικισμό του Σταυρού (Καπίστρι). Στην συνεδρίαση της επιτροπής των Συλλόγων για την παράνομη βόσκηση την 3/714 διαμορφώθηκε η παρούσα ανοικτή επιστολή προς πάντα αρμόδιο.

Στις παραπάνω περιοχές συγκεκριμένοι (μεγαλο)κτηνοτρόφοι υπό την ανοχή των αρχών, καταπατούν και καταστρέφουν ιδιοκτησίες, περιφράσσουν ξένες εκτάσεις, καταστρέφουν τις ξερολιθιές, ερημώνουν, προς ίδιο οικονομικό όφελος, τον τόπο. Οι αρμόδιοι κατά παράβαση των νόμων όχι μόνον ανέχονται την κατάσταση αυτή, αλλά και κωφεύουν στις συνεχείς εκκλήσεις των κατοίκων για εμπέδωση της νομιμότητας.